ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Συλλογή, επεξεργασία / απολύμανση, και ανακύκλωση μετάλλων, πλαστικών, καουτσούκ γυαλιού και χαρτιού.

  • Εγκαταστάσεις 7,000 m².
  • Επίσημη άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο Περιβάλλοντος.
  • Υιοθέτηση όρων λειτουργίας προστασίας περιβάλλοντος.
  • Τοποθεσία μισή ώρα από το κέντρο της Αθήνας.
  • Ύπαρξη σύγχρονου εξοπλισμού, υποδομής και εκπαιδευμένου ανθρώπινου δυναμικού.