Η εταιρεία μας έχει εγκαταστήσει και διατηρεί το σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008.
Ταυτόχρονα αναπτύσσουμε και εγκαθιστούμε σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN ISO 14001:2004 με την πιστοποίηση αναγνωρισμένου και καταξιωμένου διεθνή φορέα (TÜV).

Μεταφορική Στασινός